Cookie Policy

 Politica de confidentialitate - DGRP -

Protectia datelor tale personale este foarte importanta pentru noi, sens in care am adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale. Te asiguram ca am emis politici interne cu privire la prelucrarea datelor tale personale de catre angajatii si colaboratorii nostri.
Trebuie sa retii ca cu cat furnizezi mai putine informatii, cu atât ai mai mult controlul asupra datelor cu caracter personal. De exemplu, daca doresti sa navighezi anonim si nu doresti ca si comportamentul tau sa fie testat independent de noi si de furnizorii de servicii, trebuie sa efectuezi setarile corespunzatoare in browserul tau. Poti naviga, de exemplu, in modul "incognito" cu Google Chrome sau in modul "privat" cu Firefox.

Te informam ca prin acceptarea politicii de confidentialitate, esti de acord cu colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre BEST AUTO LEO S.R.L., denumita in cele ce urmează BEST AUTO LEO, luand in considerare legea privind protectia datelor/Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si urmatorii termeni si conditii.

Operatorul înseamnă persoana juridică care, singur sau împreună cu alte entități, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Numele Societății: BEST AUTO LEO S.R.L.
Adresa societății: Suceava, Str. Universitatii nr. 9
Areni (vizavi de Pompieri)
Secretariat: 0756 108 330 / 0742 027 777
Tel. fix/Fax: 0330 112 198
E-mail: office@bestautoleo.ro
E-mail: suceava@bestautoleo.ro
E-mail: dpo@bestautoleo.ro

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal la: dpo@bestautoleo.ro.

Tu ai controlul datelor tale personale, motiv pentru care, ai dreptul să refuzi colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale de către BEST AUTO LEO în conformitate cu legea privind protecția datelor, o dată ce nu vei mai fi clientul nostru. Este necesar doar să trimiți un e-mail de refuz, la adresa mai sus menționată sau să te adresezi cu o cerere la sediul societății noastre. Acest lucru va conduce automat la încetarea comunicărilor din partea noastră.

! Trebuie să reții faptul că, prin refuzul tău, nu vei mai primi informări și materiale promoționale din partea BEST AUTO LEO.

Drepturile tale:

Ai dreptul de a primi informații clare cu privire la datele cu caracter personal pe care le-am păstrat, în mod gratuit.

Legea, îti conferă următoarele drepturi:
· Dreptul de acces - Dreptul de a cunoaște datele colectate și modul în care sunt procesate;
· Dreptul la rectificare - Dreptul de a solicita modificarea datelor cu caracter personal dacă nu este actualizat;
· Dreptul de ștergere “dreptul de a fi uitat” - Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu ca-racter personal;
· Dreptul la restricționarea prelucrării - Dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal;
· Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul de a transfera date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat;
· Dreptul la opoziție - Dreptul de a se retrage de la consimțământul dat sau de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal
· Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - Dreptul de a depune o plângere împotriva BEST AUTO LEO la autoritatea de supraveghere.

Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru BEST AUTO LEO este:
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Pentru a îți exercita drepturile ca persoană vizată, te rugăm să nu ezitați să ne contactezi în baza informațiilor de contact furnizate mai sus.
Ce date colectăm, când, de ce și cum colectăm datele tale?
BEST AUTO LEO colectează, procesează, stochează și dezvăluie datele cu caracter personal in vederea participării la curs și a susținerii ulterioare a examenului pentru obținerea atestatului profesional, în conformitate cu legislația aplicabilă. Am detaliat mai jos în ce scopuri și în ce circumstanțe dezvăluim datele tale altor persoane.

Datele personale sunt informații din care ne putem raporta direct sau indirect la persoana ta, cum ar fi numele și prenumele, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de e-mail, datele per-misului de conducere, datele de obținere a categoriei, date pe care le folosim în interes contractual.

Pentru a fi transparenți și a te face să înțelegi într-un mod clar și ușor cum funcționează și cum se aplică aceste noi prevederi, vom folosi formularul din tabel.

Deoarece există tipuri diferite de date, le-am grupat în categorii după cum considerăm că informațiile sunt mai ușor de înțeles.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm atunci când:

1. vizitați site-ul www.bestautoleo.ro

În momentul în care accesezi site-ul nostru, BEST AUTO LEO colectează următoarele date cu caracter personal:

Informații despre dispozitiv:
ID-ul dispozitivului, sistemul de operare și versiunea corespunzătoare sau alte identificatoare ale dispozitivului
Date de conexiune:
Ora, data și durata utilizării site-ului web, originea, adresa IP corespunzătoare și alte date de protocol.

Aceste informații sunt colectate pentru a afișa site-ul web vizitat. Pentru a ne asigura că respectăm principiul de minimizare a datelor cu caracter personal, BEST AUTO LEO se limitează în a colecta doar datele care sunt absolut necesare.

2. intrați în relație contractuală cu BEST AUTO LEO:
Toate datele colectate sunt strict legate de scopuri bine definite.
Pentru a profita de toate beneficiile pe care le oferim, după semnarea Contractului de școlarizare în vederea obținerii certificatului profesional pentru persoana desemnată, conducători auto, instructori auto și profesori de legislație și a Cererii de înscriere la cursurile de pregătire și/sau perfecționare profesională în domeniul transportului rutier, BEST AUTO LEO, va stoca în format electronic, pe serverul intern al societății, precum și în format material în dosare, la sediul social al societății sau la punctul de lucru în orașul în care v-ați înscris.Fără aceste informații, BEST AUTO LEO nu va putea să efectueze procedura pentru care ați solicitat înscrierea.

Nume și prenume, data nașterii, locul nașterii, domiciliul, seria și numarul actului de identitate, data eliberării, codul numeric personal;
Copia cărții de identitate;
Datele înscrise în permisul de conducere;
Datele privind atestatele/certificatele profesionale valabile emise în alte state.

3. vizitați site-ul bestautoleo.ro și vă înscrieți:
Veți primi din partea noastră un e-mail de confirmare, precum și informări ulterioare. BEST AUTO LEO va colecta toate datele necesare înscrierii în vederea susținerii examenului pentru care ați optat, câmpuri ce sunt marcate ca fiind obligatorii. Fără aceste informații nu putem efectua o înscriere validă. Toate celelalte informații care nu sunt indicate ca și câmpuri obligatorii sunt opționale. Dacă ne furnizați aceste date cu caracter personal, în mod voluntar ne veți ajuta să ne îmbunătățim serviciile.

Date de acces:
Utilizator, ID-Utilizator, Parolă

Informații:
Numele, prenumele, societatea (opțional), adresa, numărul de telefon și / sau adresa de e-mail.

Informații despre dispozitiv:
ID-ul dispozitivului, sistemul de operare și versiunea corespunzătoare sau alte identificatoare ale dispozitivului.

Date de comunicare:
Comentariile, evaluările sau feedback-ul, datele de comunicare (de exemplu, comunicarea prin e-mail).

Date de conexiune:
Ora, data și durata utilizării site-ului web, originea, adresa IP corespunzătoare și alte date de protocol.

Alte informații:
Datele pe care le primim în mod voluntar în timp ce utilizezi site-ul sau alte activități conexe, dar și din alte surse, cum ar fi mass-media socială sau alte baze de date (publice) (de exemplu, ID-ul de utilizator al altor platforme - Facebook, Instagram, youtube).

Scopuri definite si temeiul juridic

După cum te-am informat, colectăm datele tale personale numai atunci când este necesar, în scop legal și contractual.

În ce scop colectăm datele tale cu caracter personal?

Pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

Categorii de date cu caracter personal:

Nume și prenume, data nașterii, locul nașterii, domiciliul, seria și numarul actului de identitate, data eliberării, codul numeric personal, copia cărții de identitate, datele înscrise în permisul de conducere, date despre cont, date de acces, date de comunicare, alte informații.

Baza legala:

Aceste informații sunt necesare pentru a ne îndeplini obligațiile lcontractuale (îndeplinirea contractului).
BEST AUTO LEO este interesată în a îți oferi cele mai bune servicii și condiții de pregătire profesională (interes legitim).

Relatia cu departamentul de clienti:

Atunci când contactezi telefonic sau prin e-mail BEST AUTO LEO pentru a obține informații sau pentru a face o reclamație, stocăm informațiile pe care ni le furnizezi. De exemplu, motivul pentru care ne-ai contactat, ce v-a nemulțumit sau informațiile referitoare la subiectul abordat. În funcție de motivul pentru care ne-ați contactat, datele personale pot varia.
BEST AUTO LEO își dorește să fii un client mulțumit și astfel datele personale pe care ni le furnizați cu ocazia transmiterii unui e-mail sau prin intermediul convorborii telefonice, sunt stocate și înregistrate pe server-ul nostru intern.

Categorii de date cu caracter personal:

Nume și prenume, data nașterii, locul nașterii, domiciliul, seria și numarul actului de identitate, data eliberării, codul numeric personal, datele înscrise în permisul de conducere, date despre cont, date de acces, date de comunicare, alte informații.

Baza legala:

Aceste informații sunt necesare pentru a ne îndeplini obligațiile lcontractuale (îndeplinirea contractului).
BEST AUTO LEO este interesată în a îți oferi cele mai bune servicii și condiții de pregătire profesională (interes legitim).

Paza si protectie cibernetica

BEST AUTO LEO și-a propus să vă ofere cele mai bune servicii. Din acest motiv, pentru a ne proteja serviciile, trebuie să colectăm date cu caracter personal care ne ajută să identificăm potențialii atacatori și astfel să prevenim riscurile. De asemenea, salvăm faptul că v-am informat despre politica de confidențialitate. În acest scop, menționăm în cont că ați primit informațiile corespunzătoare și că politica de confidențialitate a fost pusă la dispoziția dvs.

BEST AUTO LEO a luat măsuri de prevenție și securitate cibernetică și de securizare a informațiilor, atât la nivel intern, cât și la nivel extern, adoptând în acest sens un Regulament de funcționare și exploatare a sistemului informatic.

BEST AUTO LEO investește în mod continuu pentru ca datele dvs. cu caracter personal să fie protejate și securizate, la cel mai înalt nivel prin implementarea politicilor interne.

Categorii de date cu caracter personal:

Date de conectare
Accesați datele

Baza legala:

Suntem obligați din punct de vedere legal să vă protejăm datele în mod corespunzător (respectarea obligațiilor legale) iar protejarea societății este în interesul nostru (interes legitim).

Procesare ulterioara bazata pe interesul nostru legitim

Pe lângă scopurile și bazele juridice menționate mai sus, procesăm și datele tale cu caracter personal din așa-numitul interes legitim. Un interes legitim este în special prelucrarea datelor cu caracter personal într-un grup de societăți, procese de securitate a rețelelor și a informațiilor sau activități de marketing direct.
Folosim datele dvs. personale pentru a ne urmări interesele legitime, cu condiția ca drepturile și libertățile tale să nu prevaleze.

Interes legitim în scop:

de publicitate: așa cum a procedat și în trecut, BEST AUTO LEO va continua să îți trimită e-mailuri și sms-uri pentru a îți oferi reduceri și promoții, chestionare pentru a efectua sondaje de opinie și studii de piață în vederea îmbunătățirii serviciilor. Ai dreptul să refuzi prelucarea ulterioară a datelor în scopuri publicitare cu ocazia fiecărui e-mail și/sau sms, sens în care te rugăm să îl contactezi pe responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail menționată mai sus sau la unul dintre numerele de telefon.

marketing prin telefon, sms și e-mail: BEST AUTO LEO va selecta informările în scop de marketing, astfel că la tine vor ajunge doar acele informări care se potrivesc cu preferințele tale. Ai dreptul să refuzi prelucarea ulterioară a datelor în scopuri publicitare cu ocazia fiecărui telefon, sms sau e-mail, sens în care te rugăm să îl contactezi pe responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail menționată mai sus sau la unul dintre numerele de telefon.

date de măsurare: Pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a ne optimiza reclamele, vom colecta diferite date de măsurare.

Cesiune și achiziție, fuziune și achiziție, schimbare asociați: Vă informăm că în situația în care va avea loc o cesiune, fuziune urmată de o achiziție totală sau parțială a părtilor sociate, BEST AUTO LEO va dezvălui informațiile dvs. cu caracter personal socității respective. BEST AUTO LEO, se va asigura că orice terț care va achiziționa total sau parțial societatea, va respecte reglementările legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Alte informații: datele pe care le furnizezi în mod voluntar atunci când utilizezi site-ul nostru web, dar și informații din alte surse, cum ar fi mass-media socială sau alte baze de date (publice) (de exemplu, ID-ul de utilizator al altor platforme), vor fi colectate și prelucrate împreună cu datele solicitate de noi.

Cand stergem datele tale?

Legislația în vigoare, ne obligă să păstrăm dosarul dvs. de cursant pentru o perioadă cuprinsă între 5 ani și 10 ani.

În cazul datelor înregistrate pe site-ul nostru în vederea simulării unei probe de examen, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse în general, după ce scopul a fost îndeplinit. Diferite reguli de ștergere se aplică în funcție de scopul procesării. Datele colectate sunt marcate cu o regulă de ștergere. Când perioada de păstrare este îndeplinită, datele stocate vor fi șterse în consecință.

Pe lângă regulile de ștergere definite de noi, există și alte perioade de păstrare legală pe care trebuie să o respectăm. De exemplu, datele fiscale trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani sau chiar mai mult în unele cazuri.

Prin urmare, în ciuda solicitării de ștergere a datelor tale, este posibil să mai stocăm unele date stocate datorită reglementărilor legale. În acest caz, vom restricționa datele de la prelucrarea ulterioară.

Cui dezvaluim datele tale?

BEST AUTO LEO transmite datele dvs. cu caracter personal către AUTORITATEA ROMÂNĂ RUTIERĂ - A.R.R. și către MINISTERUL TRANSPORTURILOR, conform reglemantărilor legale în vigoare, prevazute în OMT nr. 1214/2015 ( Anexele 1-8) pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, OUG 733/2013 - pentru aprobarea Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto si Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

BEST AUTO LEO nu furnizează datele tale unor terțe părți neautorizate. Cu toate acestea, ca parte a activității noastre, obținem serviciile furnizorilor selectați și le oferim un acces limitat și strict monitorizat la unele dintre datele noastre. Înainte de a transmite datele personale către aceste societăți partenere pentru a le procesa în numele nostru, ne asigurăm că aceștia respectă cerințele legale de protecție a datelor cu caracter personal și că pot demonstreze nivelul de protecție al datelor cu dovezi corespunzătoare.

De asemenea, pentru a va putea oferi produse și servicii la cele mai bune standarde, pentru a ne putea desfășura activitatea, în urmarirea intereselor noastre legitime ori pentru ca suntem obligați prin lege, este necesar să dezvaluim sau să transmitem datele dvs. către anumite persoane sau en-titati, cum ar fi:
▪ reprezentantii legali, imputernicitii ai persoanei vizate și ai societății BEST AUTO LEO;
▪ partneneri contractuali si prestatori de servicii cum ar fi: curierat, servicii IT si telecomuni-catii, arhivare, de distrugere documente, etc.;

În unele cazuri destinatarii datelor dvs. personale au obligația legala de păstrare a secretului profesional (autoritatile, avocatii). În celelalte cazuri, vom solicita contractual respectarea confi-dențialitatii, inclusiv prin luarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securitatii datelor.

BEST AUTO LEO nu va putea conditiona dezvaluirea datelor de luarea unor astfel de măsuri și de asumarea unei obligații de confidentțalitate când datele sunt dezvăluite în baza unei obligații legale sau în apararea unui interes legitim.

Informatii despre cookie-urile prezente pe site bestautoleo.ro

Definiția cookie-urilor și a cookie-urilor pe care le folosim
Pentru a face vizita atractivă pe site-ul nostru și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, folosim așa-numitele module cookie pe diverse pagini. Acestea sunt fișiere text mici stocate pe dispozitiv. Unele dintre modulele cookie pe care le folosim sunt șterse după terminarea sesiunii de browser, adică după închiderea browserului dvs. (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Pe dispozitivul tău rămân alte cookie-uri care ne permit nouă sau colaboratorului nostru să recunoască browser-ul dvs. la următoarea vizită (cookie persistent). Poți seta browser-ul dvs. astfel încât să fiți informat în legătură cu setarea cookie-urilor și poți decide în mod individual acceptarea acestora sau să excludeți acceptarea cookie-urilor pentru cazuri specifice sau în general. Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea site-ului nostru.

Ce categorii de module cookie există?

Strict necesare cookies necesare pentru a vizita site-ul, pentru a putea utiliza functiile acestuia. Fără aceste cookie-uri, funcționalitatea nu poate fi garantată, cum ar fi acțiunile efectuate în timpul vizitei (de exemplu, introducerea textului), chiar și atunci când navighezi pe paginile site-ului.
Cookie-urile funcționale permit unui site/aplicație să salveze informațiile furnizate deja (cum ar fi numele de utilizator, selecția limbii sau locația în care te aflii) și să îmbunătățească capacitatea utilizatorului de a oferi caracteristici personale. Aceste cookie-uri colectează informații anonime și nu îți pot urmări mișcările pe alte site-uri web.
Cookie-urile de performanță colectează informații despre utilizarea unui site/aplicație - de exemplu, paginile pe care un vizitator le vizitează cel mai des și dacă primește mesaje de eroare de pe o pagină. Aceste module cookie nu stochează informații care permit identificarea utilizatorului. Informațiile colectate sunt agregate și anonime. Aceste cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru a îmbunătăți performanța unui site/aplicație și, prin urmare, pentru experiența utilizatorului.
Cookie-uri în scopuri de marketing sunt utilizate pentru a redirecționa reclame relevante pentru utilizator și adaptate la interesele sale. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a limita frecvența unui anunț și a măsura eficacitatea campaniilor publicitare. Acestea înregistrează dacă ați vizitat un site/aplicație sau nu. Aceste informații pot fi distribuite unor terțe părți (de exemplu, agenți de publicitate). Îmbunătățirea cookie-urilor de direcționare și de publicitate sunt adesea legate de funcționalitățile site-urilor terțe.

Refuzarea utilizarii cookie-urilor

Dacă nu doriți ca BEST AUTO LEO să colecteze și să analizeze informații despre vizita ta, poți să faci acest lucru în orice moment pentru viitor (opt-out). Dacă dorești să refuzi, te rugăm să ne contactezi conform informațiile de contact menționate mai sus.

Pentru implementarea tehnică a acestei contradicții, în browserul tău va fi setat un cookie de oprire. Acest modul cookie este destinat exclusiv scopului de a iți cartografia opoziția. Din motive tehnice, un modul cookie de renunțare poate fi utilizat numai pentru browserul din care a fost setat. Dacă ștergi cookie-urile sau utilizezi un alt browser sau dispozitiv, va trebui să renunți din nou.

Cookie-urile pe care le folosim de la terte parti

Google AdWords
Ca și client AdWords, folosim urmărirea conversiilor Google. Acesta este un serviciu de analiză furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; "Google"). Dacă accesezi site-ul nostru prin intermediul unui anunț Google, Google Adwords va seta un cookie pe dispozitiv ("cookie de conversie" - cookie de performanță). Acest cookie va expira după 30 de zile. Nu este pentru identificarea personală. Dacă cookie-ul nu a expirat atunci când vizitezi anumite pagini, noi și Google putem recunoaște că cineva a dat clic pe anunț și a fost redirecționat către site-ul nostru. Fiecare agent de publicitate primește un cookie diferit. Prin urmare, modulele cookie nu pot fi urmărite pe site-urile web ale agenților de publicitate. Informațiile colectate prin cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Agenții de publicitate vor vedea numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină de etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc nicio informație care ar putea identifica personal utilizatorii. Dacă nu dorești să participați la procesul de urmărire, poți, de asemenea, renunța la setarea unui modul cookie - de exemplu, prin setarea browserului tău, care în general dezactivează cookie-urile automate. De asemenea, poți dezactiva modulele cookie pentru urmărirea conversiilor, setând browserul tău să blocheze modulele cookie din domeniul "googleadservices.com".

Dreptul de modificare
BEST AUTO LEO își rezervă dreptul de a modifica această declarație de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale. În situația în care legislația în vigoare va suferi modificări, te vom informa cu prioritate.