Legitimatii de serviciu

LEGITIMATII DE SERVICIU

CONDUCATORI AUTO (ARR)

image-post03_03
image-post03_03
Lipsa legitimatiei de serviciu a soferilor inseamna amenda de 8.000-12.000 LEI
Conform Hotararii de Guvern nr. 69 din 1 februarie 2012, articolul 4, punctele 57.2 si 77.2, reprezinta contraventie lipsa unei legitimatii de serviciu valabile pentru conducatorul auto, din care sa reiasa ca este angajat al operatorului de transport sau al intreprinderii.

La articolul 7 se precizeaza si sanctiunea, amenda de la 8.000 lei la 12.000 lei, aplicabila operatorului de transport rutier sau intreprinderii de transport rutier in cont propriu. Constatarea contraventiilor prevazute la art. 4 si aplicarea sanctiunilor se face de catre inspectorii ISCTR sau de politistii rutieri.

UNTRR le recomanda membrilor sa verifice inainte de fiecare cursa daca conducatorul auto are legitimatia de serviciu la el. Pentru a fi valabila, legitimatia trebuie:

  • sa contina o fotografie
  • sa fie trecut numarul contractului de munca
  • sa fie vizata semestrial.
In plus, UNTRR recomanda verificarea prezentei si altor acte la bordul vehiculului:

  1. copia conforma a licentei comunitare valabila pentru transportul rutier
  2. documentul de transport - C.M.R. toate celelalte documente specifice, prevazute de reglementarile in vigoare, pentru fiecare categorie si/sau tip de transport rutier
  3. certificatul de competenta profesionala al conducatorului auto valabil pentru tipul de transport efectuat
  4. contractul de inchiriere/leasing, in original sau in copie conforma cu originalul, in cazul in care vehiculul rutier este detinut cu contract de inchiriere sau de leasing, dupa caz
  5. atestatul de conducator auto prevazut la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dupa caz
  6. autorizatiile de transport sau autorizatia CEMT (daca este cazul).
[/lazy_load_box]
LEGITIMATIILE SE GASESC LA ORICARE DINTRE CENTRELE BEST AUTO LEO
SAU PRIN

FORMULAR COMANDA ONLINE